Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ogrodzenia budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia”.

ArchiwumZakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA