XIX Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej – Przeworsk 2013

Rozmiar oryginału: 167 × 94 pikseli