Przedszkole Muzyczne – zapraszamy!

Informacje na temat spotkań uzyskają Państwo pod nr tel. 696 316 124

 

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA