Recital Pani Natalii Cieślachowskiej i Pana Jakuba Międlara

Serdecznie zapraszamy na Recital Pani Natalii Cieślachowskiej i Pana Jakuba Międlara, który odbędzie się 26 kwietnia (sobota) o godz. 18:00 w MOK w Przeworsku.

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA