Wieczór Kolęd w Kaplicy ss Miłosierdzia w Przeworsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku

Zaprasza na

Wieczór Kolęd

Dnia 14 stycznia (wtorek) o godz. 18:15

w Kaplicy ss. Miłosierdzia w Przeworsku

 

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA