Koncert klasy fortepainu uczniów Pani Grażyny Zajączkowskiej

Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013Koncert klasy fortepianu Pani Grażyny Zajączkowskiej - 21 maja 2013

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA