Nabór do Szkoły Muzycznej II stopnia

Szkoła Muzyczna II stopnia

w Przeworsku

ogłasza nabór na rok szkolny 2012/2013

● 6 lat wydział instrumentalny

● 4 lata wydział wokalny

Termin składania podań:

do 28.08.2012 r.

Informacje kontaktowe i miejsce składania dokumentów:

Tel: 696 316 124

Adres: PSM I st. ul. Krakowska 20,

37-200 Przeworsk

Dokumenty do pobrania:

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA