Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

im. Mieczysława Karłowicza

w Przeworsku

zaprasza na

KONCERT

Z OKAZJI

„DNIA MATKI”

który odbędzie się 28 maja 2012 r. o godz. 16:30 w Auli szkoły.

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA