Koncert klasy akordeonu

Państwowa Szkoła Muzyczna w Przeworsku zaprasza na koncert klas akordeonu Pana Ryszard Koniecznego oraz Pana Sławomira Wilka,

który odbędzie się 2 grudnia 2011 r. o godz. 16:30 w Auli szkoły.

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA