Zebranie Rodziców

16 IX (PIĄTEK) GODZ. 18.00
AULA

– sprawozdanie z działalności w roku szk. 2010/2011,
– uzupełnienie składu Rady Rodziców,
– sprawy bieżące

Zapraszamy!

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA