Sukces naszego ucznia

Łukasz  Pieniążek uczeń klasy akordeonu Pana Sławomira Wilka został laureatem I miejsca Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznych w Warszawie.

Jury przesłuchań: prof. Joachim Pichura – AM Katowice, prof. Krzysztof  Olczak – AM Gdańsk, dr Adam Zemła – Warszawa  przyznało Łukaszowi maksymalną punktację 25 pkt.

Gratulujemy Łukaszowi i Panu Sławkowi, życzymy dalszych sukcesów.

Archiwum


Zakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEA