Powstanie Przeworskiego Towarzystwa Muzycznego.

Nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej i stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku podejmując wartościową inicjatywę w kwietniu 2012 roku na walnym zebraniu członków powołali do życia Przeworskie Towarzystwo Muzyczne.

Celem Przeworskiego Towarzystwa Muzycznego jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, jak również umuzykalnianie społeczeństwa i szerzenie kultury muzycznej w Przeworsku i okolicach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Zarząd PTM

Archiwum
Więcej informacji na stronach: MKiDN oraz CEAZakup instrumentów dla
PSM I st. w Przeworsku
z dofinansowania MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego