Home » Ogłoszenia » Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Archiwum

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku ogłasza wpisy na rok szkolny 2015/2016.

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • perkusja
 • gitara
 • flet
 • puzon
 • trąbka
 • klarnet
 • saksofon
 • wiolonczela

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 6 letni

 • Termin składania podań 14 maja 2018
 • Wiek kandydata 5 – 9 lat, (w roku kalendarzowym)
 • Badanie przydatności odbędzie się 17 – 18 maja 2018 według ustalonej wcześniej kolejności

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do gry na wybranych instrumentach
 4. potwierdzenie odbytych konsultacji z nauczycielami wybranych specjalności (godz. uzgodniona w sekretariacie)
 5. wpisowe 10 zł od osoby (płatne w sekretariacie szkoły)
 6. 1 zdjęcie
 7. dotyczy tylko 5-latków – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 4 letni

 • Termin składania podań 14 maja 2018
 • Wiek kandydata 8 – 15 lat, (w roku kalendarzowym)
 • Lekcja przygotowawcza odbędzie się 11 maja 2018 godz. 17:30
 • Badanie przydatności odbędzie się 17 – 18 maja 2018 według ustalonej wcześniej kolejności

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do gry na wybranych instrumentach
 4. potwierdzenie odbytych konsultacji z nauczycielami wybranych specjalności (godz. uzgodniona w sekretariacie)
 5. wpisowe 10 zł od osoby (płatne w sekretariacie szkoły)
 6. 1 zdjęcie

Dokumenty do pobrania:

Dane Kontaktowe:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk

 

tel/fax (016) 648-71-86
e-mail: psmprzeworsk@poczta.onet.pl